Polityka Prywatności i RODO

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

z uwagi na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) Adro Sp. Jawna dostosowała procesy przetwarzania danych osobowych do nowych zasad.

W związku z powyższym informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Adro Sp. Jawna z siedzibą w Rumi (84-230), ul. Jana III Sobieskiego 47, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000388559, tel. 58 679 33 77, e-mail biuro@adro-ships.com a ponadto, że:

 

 • dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia/wykonywania umowy oraz umożliwienia i utrzymywania kontaktu z Klientem (Pracownikiem), z którym Adro Sp. Jawna zamierza zawrzeć lub zawarł umowę;

 • podstawą przetwarzania danych osobowych jest zawarcie/wykonywanie umowy oraz prawnie uzasadniony interes Administratora – umożliwienie i utrzymywanie kontaktu z Pracownikiem

 • przetwarzamy następujące dane osobowe: imię, nazwisko, pesel, adres e-mail, nr telefonu, status zawodowy, numer rachunku bankowego;

 • dane osobowe przetwarzane są do czasu przedawnienia roszczeń;

 • dane osobowe mogą być lub są udostępniane następującym kategoriom odbiorców: bank, urząd skarbowy, firmom świadczącym na rzecz Adro Sp. Jawna usługi outsourcingu: oprogramowania informatycznego, prawnego lub podatkowego;

 • informujemy, że Pani/Pan ma prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych;

 • informujemy, że ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy z Klientem. Jeśli dane osobowe nie zostaną podane, umowa nie może zostać zawarta i wykonywana;

 • dane osobowe przetwarzane są w bezpiecznej infrastrukturze informatycznej Adro Sp. J. w Polsce i nie są udostępniane hostingodawcom;

 • dane osobowe są odpowiednio zabezpieczone;

 • kopię danych można uzyskać przekazując takie żądanie na adres rodo@adro-ships.com

 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: rodo@adro-ships.com lub pocztą: Inspektor Ochrony Danych Adro Sp. Jawna, ul. Jana III Sobieskiego 47, 84 - 230 Rumia

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Cookies Policy.

ok